8 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ต้อนรับอาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์ อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการไมซ์ และนักศึกษา รายวิชา Venue Management หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชม พร้อมศึกษาดูงาน🎉🎉 โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวต้อนรับ และบรรยายแนะนำสถานที่จัดงานภายในศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ให้ความรู้การจัดการไมซ์ และการจัดนิทรรศการ ณ ห้อง Exhibitions Hall 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา

20 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🧑‍🏫 พร้อมฟังการบรรยาย หัวข้อ “แนะนำการบริหารสถานที่จัดงาน และการบริหารงานขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ” โดย คุณวุฒินันต์ เสถียรภาพงษ์ ผู้จัดการแผนกขาย

04 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🧑‍💻📣และ หัวข้อ “แนะนำการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดงาน พร้อมเยี่ยมชมภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ” โดย คุณยุรวัฒน์ ศศานนท์ เจ้าหน้าที่บริการ การจัดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

06 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

📌 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

18 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี