ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF2022)

PATA 2022 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ จบไปอย่างสวยงามPATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF2022)🎊🥰✨

งานประชุมสัมมนาการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2565🌳🌳.เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติ PATA Destination Marketing Forum 2022 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association หรือ PATA) ภายใต้แนวคิด “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน” โดยการร่วมสนับสนุนจากหน่วยงานที่สำคัญ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศจังหวัดสงขลา (SCEB) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากจังหวัดสงขลา

13 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โดยงานนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 24 ประเทศ รวมกว่า 326 ท่าน โดยงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นการเริ่มต้นด้วยการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 3 เส้นทาง ที่แปลกใหม่และได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของชาวสงขลาอย่างแท้จริง และในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิกให้เกิดความยั่งยืน โดยวิทยากรจากต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาในงานได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงาน (ตรงกลางขวามือ) และ Mr. Peter Semone ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ตรงกลางซ้ายมือ) นายเจษฎา จิตรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) Ms.Liz Ortiguera ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นผู้กล่าว Introduction การจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 บรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

21 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เนื้อหาการเสวนาที่สำคัญ เพื่อการขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่

🎉 FOCUS on MICE : The Changing World of MICE การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์ของโลกเพื่อสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิดได้ผ่านพ้นไป
🎉 Reinstating Tourist Confidence in Our Destinations สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการกลับมาเยือนใหม่เมืองอีกครั้ง
🎉 SPOTLIGHTING UNESCO : บทเรียนจากการจัดการและการอนุรักษ์ของ UNESCO แหล่งมรดกโลก
🎉 Masterclass on Digital Marketing ความสำคัญทางด้านการตลาดดิจิทัล
🎉 Targeting Zero Plastics ในธุรกิจท่องเที่ยว
🎉 Destination Marketing in the Age of COVID-19 โอกาสทางการตลาดหลังยุคโควิด – 19
🎉 Seizing the Potential of Gastronomic Tourism การส่งเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวศาสตร์ทางด้านอาหาร
🎉 Creative Community – based Tourism : The Hidden Gems for Destination Marketing การท่องเที่ยวเชิงชุมชนเชิงสร้างสรรค์ : อัญมณีที่ซ่อนเร้น
🎉 Closing Keynote : Experiences That Inspire ประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในอุตสาหกรรมไมซ

🌐การจัดงานครั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้มีการลด Carbon foot print และมีการส่งเสริม และจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

27 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Facebook
Twitter
Email

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)