PATA 2022 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ จบไปอย่างสวยงามPATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF2022)🎊🥰✨

งานประชุมสัมมนาการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2565🌳🌳.เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติ PATA Destination Marketing Forum 2022 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association หรือ PATA) ภายใต้แนวคิด “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน” โดยการร่วมสนับสนุนจากหน่วยงานที่สำคัญ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศจังหวัดสงขลา (SCEB) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากจังหวัดสงขลา

13 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โดยงานนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 24 ประเทศ รวมกว่า 326 ท่าน โดยงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นการเริ่มต้นด้วยการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 3 เส้นทาง ที่แปลกใหม่และได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของชาวสงขลาอย่างแท้จริง และในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิกให้เกิดความยั่งยืน โดยวิทยากรจากต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาในงานได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงาน (ตรงกลางขวามือ) และ Mr. Peter Semone ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ตรงกลางซ้ายมือ) นายเจษฎา จิตรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) Ms.Liz Ortiguera ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นผู้กล่าว Introduction การจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 บรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

21 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เนื้อหาการเสวนาที่สำคัญ เพื่อการขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่

🎉 FOCUS on MICE : The Changing World of MICE การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์ของโลกเพื่อสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิดได้ผ่านพ้นไป
🎉 Reinstating Tourist Confidence in Our Destinations สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการกลับมาเยือนใหม่เมืองอีกครั้ง
🎉 SPOTLIGHTING UNESCO : บทเรียนจากการจัดการและการอนุรักษ์ของ UNESCO แหล่งมรดกโลก
🎉 Masterclass on Digital Marketing ความสำคัญทางด้านการตลาดดิจิทัล
🎉 Targeting Zero Plastics ในธุรกิจท่องเที่ยว
🎉 Destination Marketing in the Age of COVID-19 โอกาสทางการตลาดหลังยุคโควิด – 19
🎉 Seizing the Potential of Gastronomic Tourism การส่งเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวศาสตร์ทางด้านอาหาร
🎉 Creative Community – based Tourism : The Hidden Gems for Destination Marketing การท่องเที่ยวเชิงชุมชนเชิงสร้างสรรค์ : อัญมณีที่ซ่อนเร้น
🎉 Closing Keynote : Experiences That Inspire ประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในอุตสาหกรรมไมซ

🌐การจัดงานครั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้มีการลด Carbon foot print และมีการส่งเสริม และจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

27 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี