1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ICCH ร่วมสนับสนุน “ข้าวเบายอดม่วง”🌾🌾🌾ข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น ความภูมิใจของคนตรัง

ข้าวที่กินทุกวัน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน เป็นทั้งอาหารหลักประจำวัน และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของคนไทย ซึ่งสายพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทำการเกษตร เช่นเดียวกับข้าวเบายอดม่วง เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ในอดีตมีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดตรัง

หลังจากที่ทีมงาน ICCH ได้เดินทางเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง อีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญ เพื่อเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรของสหกรณ์ การทำนาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บเกี่ยวเป็นการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมแปลงสาธิตการทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่ของสหกรณ์กว่า 35 ไร่ 🌳🌳

01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ที่นี่มีพันธุ์ข้าวที่โด่ดเด่นก็คือ “#ข้าวเบายอดม่วง” เป็นพันธุ์ข้าวประจำจังหวัดตรัง ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นข้าวพันธุ์เบานาปี อายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือน 20 วัน เป็นข้าว ต้นสูงประมาณ 1.50 เมตร ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 400 กิโลกรัม มีลักษณะเด่นที่เปลือกเมล็ดข้าว เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีม่วงเหมือนสียอดมะม่วงเบา🥭✨จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก โดยเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวขุ่นคล้ายข้าวเหนียว และสีแดงคล้ายข้าวสังข์หยด เมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วจะมีสีขาวขุ่น เมล็ดข้าวสารเล็กยาวรี ชาวบ้านเรียกว่า “ข้าวเจ้าเหนียว” มีกลิ่นหอม รสชาติดี นุ่ม น่ารับประทานเหมาะสำหรับให้ผู้สูงอายุ🧑‍🍳👪 และเด็กเล็ก มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ต้านอนุมูลอิสระ ทำให้เจริญอาหาร ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ.และในปัจจุบันข้าวเบายอดม่วงกำลังได้รับความนิยม และได้รับการเร่งพัฒนาปรับปรุง เพื่อรับรองพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวพันธ์บริสุทธิ์จากกรมการข้าว และหวังผลักดันให้เป็นข้าว GI (Geographical Indication) ประจำจังหวัดตรังในอนาคตอีกด้วย

07 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🙏สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การสนับสนุนสหกรณ์ และชุมชนให้มีความพร้อม เพิ่มศักยภาพในด้านของอุตสาหกรรมไมซ์ และด้านต่างๆ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์เต็มรูปแบบ ให้เกิดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปของชุมชน

🏛 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🎉 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📍 Website : https://icchatyai.com/
📍 Facebook : https://www.facebook.com/ICCHatYai

05 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี