ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🎉🎉เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ในวันนี้ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณแรมรุ้ง วรวัธ พร้อมด้วย คุณกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณวินัย ขวัญปาน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา คุณวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา🎊

12 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🏆พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 6 ประเภท จำนวน 22 โล่ และประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม ร้านค้าจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 18.00 น. โดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง

05 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พบกับไฮไลท์ภายในงาน
🛒 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
💃 การแสดงบนเวทีจากนักเรียนพิการจากสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดสงขลา และจากองค์กรคนพิการ
🧑‍💻 การลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ🧑‍🔬 การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การให้บริการทันตกรรม
🧑‍🦼 การแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการสังคมของคนพิการรวมทั้งทางด้านการแพทย์
👷 การศึกษา อาชีพ การประกันภัยเพื่อคนพิการ และสังคมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ
💂 การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2
🎁 จับฉลากของขวัญ และมอบของที่ระลึกแก่คนพิการที่มาร่วมงาน
📢 เกมส์ สันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงาน.จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

06 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
📌 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📣 Website : https://icchatyai.com/
🙏 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

14 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี