ปก 4 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นอย่างเป็นทางการ💐💐 สำหรับงานวันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง ปี 2565 ในวันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พุทธศักราช 2565 โดยมีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 5 ประเภท ประกอบด้วย

15 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

👩‍🏫 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน 37 ราย👩‍💻 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 20 ราย👨‍💼 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 28 ราย👩‍⚖️ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 4 ราย👩‍🎓 และศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 13 ราย รวม 102 ราย.ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.

11 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

👫 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📣 Website :https://icchatyai.com/
🙏 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

02 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี