ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

✨✨เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) และการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) ประจำปี 2566 ในงาน MICE Standards Day 2023 ซึ่งมีองค์กร และหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 170 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ .ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ยกระดับความมั่นใจด้วยมาตรฐาน เพื่อรองรับการกลับมาของธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นสถานที่การจัดงานที่ได้มาตรฐาน ให้บริการ และอำนวยความสะดวก รองรับการจัดงานระดับนานาชาติทุกประเภท

02 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
👫 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📣 Website : https://icchatyai.com/
🙏 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี