3 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ต้อนรับอาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์ อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการไมซ์ และนักศึกษา รายวิชา Venue Management หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชม พร้อมศึกษาดูงาน โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวต้อนรับ และบรรยายแนะนำสถานที่จัดงานภายในศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ให้ความรู้การจัดการไมซ์ และการจัดนิทรรศการ ณ ห้อง Exhibitions Hall 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมฟังการบรรยาย หัวข้อ “แนะนำการบริหารสถานที่จัดงาน และการบริหารงานขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ” โดย คุณวุฒินันต์ เสถียรภาพงษ์ ผู้จัดการแผนกขาย
และ หัวข้อ “แนะนำการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดงาน พร้อมเยี่ยมชมภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ” โดย คุณยุรวัฒน์ ศศานนท์ เจ้าหน้าที่บริการ การจัดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่