6 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เราปลูก เราดูแล เราแชร์ให้คุณได้ทานได้อย่างปลอดภัย จากปัญหาของชาวนาผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมราคาข้าวที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรหมดกำลังใจในการทำนา และพัฒนาชุมชนต่อ ทีมงาน ICCH เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงมีความตั้งใจในการทำกิจกรรม โครงการสนับสนุนต่อสังคมและชุมชน “แชร์นา แชร์ไร่” ของ ICC Hat Yai ชุมชุนเข้มแข็ง องค์กรแข็งแกร่ง พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรของชุมชม ช่วยอุดหนุน ส่งเสริม และ กระจายรายได้สู่ชาวนา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์เรื่องราวการทำนาอินทรีย์ ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ข้าว เพื่อให้เป็นข้าวประจำถิ่น การปลูก การรักษา เก็บเกี่ยว ตลอดการบรรจุส่งเป็นของขวัญปีใหม่ ที่เราตั้งใจทำตั้งแต่ต้น จนจบ เพื่อนำของขวัญจากการปลูกข้าวชิ้นนี้ มอบให้กับลูกค้าคนพิเศษของ ICCH เพื่อได้บอกต่อเรื่องราวดีๆ ของ “วิถีโหนด นา เล” การอนุรักษ์การทำไร่นาแบบส่วนผสมแบบดั้งเดิม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตราฐานกว่า 100 ไร่ ด้วย ดินดี น้ำดี เมล็ดพันธุ์ดี สิ่งแวดล้อมดี ให้ได้ข้าวอินทรีย์เป็นข้าวที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี ซึ่งทุกกระบวนการ ICCH ทำร่วมกับชาวนา กลุ่มวิสาหกิจ เกิดจากดินปากรอ

สำหรับพันธุ์ข้าวที่ ICCH เลือกปลูกคือ “ข้าวหอมปากรอ” มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นข้าวพันธุ์เบานาปี สามารถปลูกได้ในน้ำทะเล และน้ำกร่อย ซึ่งมีเฉพาะในพื้นที่ ตำบลปากรอ จังหวัดสงขลาเท่านั้น ยอดใบข้าวสามารถนำมาคั่วเป็นชาใบข้าวได้ เมล็ดข้าว มีกลิ่นหอม รสชาติดี นุ่ม น่ารับประทาน “อิ่ม อร่อย สุขภาพดี” เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

และในปัจจุบันข้าวหอมปากรอ กำลังอยู่ในกระบวนการเร่งพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อรับรองพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวพันธ์บริสุทธิ์จากกรมการข้าว และหวังผลักดันให้เป็นข้าว GI (Geographical Indication) ประจำพื้นที่ของตำบลปากรอ และจังหวัดสงขลาในอนาคตอีกด้วย

สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การสนับสนุนสหกรณ์ และชุมชนให้มีความพร้อม เพิ่มศักยภาพในด้านของอุตสาหกรรมไมซ์ และด้านต่างๆ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์เต็มรูปแบบ ให้เกิดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปของชุมชน

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่