5 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🎉🎉ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบรางวัลนิพนธ์ดีเด่น และรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

📣ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ การทำวิจัย และกระบวนการเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนด โดย รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 👩‍🏫✨เสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

06 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

09 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี