ปก 4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
MG 2696 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

📣📣เปิดอบรม และ Workshop ให้ความรู้เบื้องต้นคำศัพท์ในอุตสาหกรรม MICE และ Onsite Operation อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (29 ก.ค.2566) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้การต้อนรับ ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานหลักสูตรการจัดการไมซ์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ในการอบรม และ Workshop ให้ความรู้เบื้องต้นคำศัพท์ในอุตสาหกรรม MICE และ Onsite Operation จำนวน 200 คน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ประชุมนานาชาติฯ โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พร้อมกับ คุณณัฐพล เจริญ ผู้จัดการแผนกจัดงานแสดงสินค้า และคุณวุฒินันต์ เสถียรภาพงษ์ ผู้จัดการแผนกขาย บรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน👫✨

MG 2637 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

MG 2733 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
03 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี