ปก scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🎉🎉เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ “งานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5” วันนี้ (2 ก.ย. 2566) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ร่วมเปิดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5 “Youth Volunteer Forum” พลังเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

09 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภายในงานพบกับ ชมนิทรรศการจิตอาสา รับฟังปาฐกถาพิเศษ “พลังอาสาสมัครเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บอร์ดเกมส์เพื่อการเรียนรู้ โดย why I why foundation อาสาสมัคร แต่ไม่สมัครเล่น The Global Standard for Volunteering for Development โดย VSO และ กสค. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องย่อย นำเสนอผลงานด้นส่งเสริมจิตอาสา จากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา การแสดง สร้างแรงบันดาลใจ โดย คณะละครปู๊นปู๊น และกิจกรรมมากมายภายในงาน👫✨

จัดโดย ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร

07 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

10 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
13 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี