383788837 705591851614089 4144047816373404096 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

👩‍🎓🧑‍🎓จบลงไปแล้วกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 -2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

381006970 705591058280835 4023317811415522503 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โอกาสนี้ได้ให้โอวาท (สำเนา) ประจำปีการศึกษา 2564 ความว่า “ทุกวันนี้ วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมากส่งผลให้การนำเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในกิจการงานทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ดังเช่นบัณฑิตทั้งหลาย จึงควรจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและบ้านเมือง ในการใช้เทคโนโลยีนั้น ควรจะต้องยึกหลักสำคัญ 4 ประการ ประการแรกต้องเลือกสรรเทคโนโลยีให้พอเหมาะพอดีกับงานที่ทำ ประการที่ 2 ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยวิธีที่ดีที่ถูกต้อง ประการที่ 3 ต้องใช้เทคโนโลยีให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้มีโทษเสื่อมเสียหาย ประการที่ 4 ต้องปรับปรุงพัฒนางานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในการทำงาน ให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ความสำเร็จของกิจการงาน อันจะนำมา ซึ่งความเจริญมั่นคงทั้งของตนและประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์”

381008285 705591004947507 1357552492274055321 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โอกาสนี้ได้ให้โอวาท (สำเนา) ประจำปีการศึกษา 2565 ความว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีภูมิรู้สูง เรียกชื่อว่าเป็น “บัณฑิต” แต่คำว่า “บัณฑิต” นั้น มีความหมายลึกซึ้งมาก คือ นอกจากจะมีภูมิแล้ว ยังต้องมีภูมิธรรมด้วย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเสริมสร้างภูมิธรรมของตน ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง ยึดถือจรรยาบรรณในการทำงานและวางตนให้สมกับที่เป็นบัณฑิต ผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างแท้จริง พร้อมกันนั้น ก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ของตนอยู่เสมอแล้วนำความรู้นั้นไปใช้สร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและส่วนรวม ถ้าทำได้ดังนี้ ภูมิรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้และทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้สามารถเป็นกำลังสร้างสรรค์ชาติบ้านเมือให้เจริญรุ่งเรืองได้สืบไป”

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

383464137 705591414947466 7733812524674421052 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
382972827 705591368280804 5915735541437287715 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี