399652189 735918301914777 6330961001289210506 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

✨✨ร่วมยกระดับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวาระครบรอบ 55 ปี สู่โลกแห่งอนาคต (15 พ.ย. 2566) โดย ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย Dr. Sir Richard J. Roberts (Nobel Laureate for Medicine) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ที่ New England Biolabs ในเมืองอิปสวิช/สหรัฐอเมริกา ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

399646056 735925325247408 6475834300495184156 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

401659870 735925368580737 1078535672609255688 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี