413849208 757579433081997 890010166341080726 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

📣📣เพื่อตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัย มอก.22300 ลูกค้าและผู้ใช้บริการคือคนสำคัญ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ต้อนรับ คุณปฐม บัวอินทร์ อดีตหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวต้อนรับ ร่วมฟังบรรยายพร้อมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิงประจำปี 2566 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง🚨รวมถึงได้แนะแนววิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลดภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

413848654 757581409748466 6319019674952255504 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🚒🚑 ซึ่งได้จำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้และซักซ้อมเสมือนจริงในการอพยพหนีไฟในอาคาร การรับฟังคำสั่ง คำแนะนำ ของผู้นำการอพยพอย่างถูกต้อง เป็นระบบเพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ลดการเสียชีวิตได้ก่อนที่ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทีมพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ✨

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

413847162 757580643081876 8647558376593644233 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี