418738125 770130785160195 4815332026651834298 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

👩‍🚀💁เด็กและเยาวชน นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศและเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ร่วมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมวันเด็ก 4 หน่วยงาน ✨✨คุณเฉลิมพล อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี คุณสุภินดา แก้วจันทร์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ เทศบาลเมืองคอหงส์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนวัดเขากลอย โดย คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดื่ม⚽🏀เพื่อสนับสนุนกิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในการใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ ให้กับน้องๆ ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 🎉🎉

418799875 770130725160201 8021885612972110592 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
418782494 770130735160200 3095491765684782883 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
418946078 770130685160205 1567477622642200250 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

418762838 770130711826869 766979761079160699 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
418727898 770130815160192 5212674905754008318 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี