งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 (World HAPEX 2019)

งานแสดงสินค้าและบริการฮาลาล ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลนวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก โดยมีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 คูหา ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมทั้งการเสวนาและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ซึ่งมีนักวิชาการจากประเทศมุสลิม เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และตุรกี มาร่วมนำเสนอผลงาน และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตลาด เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภคอุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศ และนานาชาติ

DATE : 25-28 กรกฎาคม 2562
VENUE : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
Host : สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์