ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

pattern4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
8 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้นักศึกษา รายวิชา Venue Management หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ต้อนรับอาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์ อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร อาจารย์ประจำวิชา

6 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีเปิดงานวิศวะดงยางคืนถิ่น ครบรอบ 55 ปี

พิธีเปิดงานวิศวะดงยางคืนถิ่น ครบรอบ 55 ปี (2565)วิศวฯ ม.อ. ร่วมใจ ก้าวไปข้างหน้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา

5 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18

พิธีปิดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18ภายใต้ชื่อ “เกษตร ม.อ. รวมใจสานสายใยค่ายผู้นำ”อย่างเป็นทางการ โดย คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองศาสตรา

4 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

งานเชิดชูเกียรตินักธุรกิจ Amway

งานเชิดชูเกียรตินักธุรกิจ Amway ระดับเพชรคู่ อย่างเป็นทางการ โดย คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ผู้บริหารบริษัท แอมแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับ และแสดงควา

293742658 5514115791957899 332387209716720558 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18

พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่อ “เกษตร ม.อ. รวมใจสานสายใยค่ายผู้นำ”อย่างเป็นทางการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้

1 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญ

4 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

พิธีเปิดงาน วันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ โดย คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คุณอุทิศ ยิ่งยงค์

3 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีเปิดงาน OTOP ศรีวิชัย

พิธีเปิดงาน OTOP ศรีวิชัยอย่างเป็นทางการ โดย คุณเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคุณจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา คุณกู้เกียรติ วง

2 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

อบรมศิลปะและการสร้างสรรค์อาหารในอุตสาหกรรมไมซ์แบบมืออาชีพ

จบลงไปแล้วอย่างสวยงาม!! กับการ “อบรมศิลปะและการสร้างสรรค์อาหารในอุตสาหกรรมไมซ์แบบมืออาชีพ” The Creative Healthy Food Design การชูวัตถุดิบหลักจาก

1 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) จัดงานสัมมนาเพื่อหมู่บ้าน และชุมชนเมืองนำไปสู่สังคมครัวเรือนที่เข้มแข็ง พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย คุณอนุชา  นา

การเรียนรู้เรื่องกระท่อม เกษตรกรรม แบบยั่งยืน

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจปลูกกระท่อม ภายใต้หัวข้อ “การเรียนรู้เรื่องกระท่อม เกษตรกรรม แบบยั่งยืน”

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย คุณหวน  ทนงาน  เกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และ คุณวิยะดา  พลประสิทธ์  ประธานกร

งานประชุม สัมมนา Virtual Conference

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาประจำปี ในรูปแบบ Virtual Conference ภายใต้หัวข้อ “LEADERSHIP IN THE NEXT NORMAL”

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบนโยบายการทำงาน และทิศทางการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)