ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

pattern4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
5 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วย

4 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไท

2 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

HATYAi21 Run Awakening วิ่งปลุกเมือง

ครั้งแรกกับวิ่งปลุกเมือง!! HATYAi21 ในวันนี้ (18 มิ.ย.2566) นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ท สาคร ทองมุณี นายกเ

6 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ICCH เปิดตัวโครงการสนับสนุนต่อสังคมและชุมชน “แชร์นา แชร์ไร่” ของ ICC Hat Yai ชุมชุนเข้มแข็ง องค์กรแข็งแกร่ง พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

เราปลูก เราดูแล เราแชร์ให้คุณได้ทานได้อย่างปลอดภัย จากปัญหาของชาวนาผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมราคาข้าวที่ไม่แน่นอน ส่งผลใ

5 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ นักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมแนะนำศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ให้คณะนักศึก

4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ให้คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The British College ประเทศเนปาล

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ให้คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The British College ประเทศเนปาล

3 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้นักศึกษา รายวิชา Venue Management หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต คณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ต้อนรับอาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์ อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร อาจารย์ประจำวิชา

2 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ICCH ร่วมสนับสนุน “ข้าวเบายอดม่วง” ข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น ความภูมิใจของคนตรัง

ICCH ร่วมสนับสนุน “ข้าวเบายอดม่วง”  ข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น ความภูมิใจของคนตรัง ข้าวที่กินทุกวัน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน เป็นทั้งอาหารหลักประ

1 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ICCH ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ มอบให้กับ โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว จ.ปัตตานี

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้การต้อนรับ คุณเฉลิมพล อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะพร้าวต้นเดียว อำ

1 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference

เริ่มแล้ว!! “การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference” ในวันนี้ (15 มิ.ย.2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชา

2 scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วันงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโลก 2023 “Global Exhibitions Day 2023”

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีร่วมฉลองวันงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโลก 2023 “Global Exhibitions Day 2023” เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒน

scaled ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

รต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ นักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 (Halal System Management)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ พร้อมแนะนำศูนย์ประชุมนา

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)