ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

5 มาตรการป้องกันภัย COVID – 19 ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานอีเว้นท์

การจัดงานไมซ์อีเว้นท์ ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนี่คือ5 มาตรการป้องกันภัย COVID – 19 ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานอีเว้นท์” 

1. การตรวจคัดกรอง  ถือเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันไวรัส COVID – 19 โดยในงานอีเว้นท์จำเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้างาน โดยผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จำเป็นต้องมีการสอบสวนโรค และอาจจะต้องแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

2. การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยความสะอาดของพื้นที่จัดงานเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ต้องมีการดูแลโดยสถานที่จัดงานต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งพื้นที่ระบบปรับอากาศรวมไปถึงจุดสัมผัสต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

3. การเว้นระยะห่างทางสังคม การหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อผ่านน้ำลาย จากคนสู่คน โดยงานอีเว้นท์ต่างๆ ต้องมีการจัดวางพื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย 

4. การเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด และป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งส่วนบุคคล และส่วนรวม อุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า , Face Shiled , เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือสบู่ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการจัดเตรียม และควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่อต้องไปพบปะคนอื่น และควรล้างมือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

5. การจัดเตรียมระบบส่งตัวผู้มีอาการเสี่ยง การสอบสวนโรค กรณีผู้มีความเสี่ยง ทั้งกรณีมีอุณภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด เคยมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาด หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยหากมีความเสี่ยงสูง ทางสถานที่ หรือผู้จัดงานอีเว้นท์ ต้องมีการเตรียมระบบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วย 

มาตรการความปลอดภัยเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงป้องกันเหตุอันตรายจากการมารวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือของทุกคน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานอีเว้นท์ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID – 19

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)